EcuNor Aqua

Konsulent for landbasert oppdrett: Støtte fra konsept til produksjon

Vi vet hva som skal til for å lykkes med landbasert oppdrett – og bistår deg hele veien fra idé til slakteklar fisk.


Å utforme et konsept for landbasert oppdrett kan være sammensatt og komplisert. Fra prosjektering og utforming av et effektivt og trygt anlegg, til valg av teknologi i hver eneste del av anlegget, gode produksjonsplaner og strategiske veivalg: Vi har vært der før. Og vi kan støtte deg gjennom hele prosessen – med alt fra sparring til hands on prosjektledelse på lokasjon.

Erfaring fra alle faser av landbasert oppdrett

Vi har prosjektert, bygget og driftet oppdrettsanlegg over hele verden i flere tiår. Summen av våre erfaringer er tilgjengelig for deg – enten gjennom spisset rådgivning i utvalgte faser av prosjektet ditt – eller som prosjektleder fra start til slutt.


Ta kontakt med Børge!

Børge Søraas

Børge har erfaring fra karkant til styrerom – og alt imellom. Etter fullført utdanningen (cand.scient. i biologi) har han vært driftsleder på smoltanlegg, bygget yngelanlegg for torsk, bygget og driftet et sjøbasert anlegg for torsk og jobbet med oppdrett av marine arter i mange asiatiske land, deriblant med bygging av barramundi-klekkeri i Thailand. Har også vært prosjektleder i Indonesia og Cuba, vært daglig leder for en av Norges ledende teknologileverandører til landbasert oppdrett og sittet i en lang rekke styrer.